Norske borgere i Romania, Bulgaria og Moldova

Skal du på ferie, på lengre opphold eller flytte til Romania, Bulgaria eller Moldova? Ambassaden oppfordrer deg da til å registrere deg hos ambassaden. Dette vil blant annet være til stor hjelp i nødstilfeller.

Ferie og lengre opphold

Ambassaden oppfordrer alle som skal reise til Romania, Bulgaria eller Moldova om å registrere seg via Utenriksdepartementets reiseregistreringssystem og til ambassaden i Bucuresti. Dette tillater ambassaden å ta kontakt og informere norske borgere ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.

Registreringen er frivillig, men ambassaden gjør oppmerksom på at det er vanskelig for ambassaden å komme i kontakt med personer som ikke har foretatt registreringen.

Elektronisk registrering gjøres enkelt på Reiseregistreringsportalen. Ambassaden anmoder også alle reisende om å fylle ut registreringsarket og sende dette til ambassaden i Bucuresti per e-post, faks eller vanlig post. E-postadressen er emb.bucharest@mfa.no. Øvrig kontaktinformasjon fremgår av skjemaet. Eventuelle endringer bes meldt til ambassaden. Vi gjør oppmerksom på at alle opplysninger behandles fortrolig.

Reisende til området anbefales også å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd. For mer informasjon, samt opplysninger om land og regioner hvor Utenriksdepartementet har utstedt offisielle reiseråd, se landsider.no.

Norske borgere som skal flytte til Romania, Bulgaria eller Moldova

For nordmenn som flytter til Romania eller Bulgaria gjelder de samme reglene som for EU-borgere. Norske borgere kan oppholde seg og jobbe tre måneder i Romania uten registrering. For opphold utover tre måneder er det ikke nødvendig med arbeids- eller oppholdstillatelse, men det er påkrevd å registrere seg hos rumenske immigrasjonsmyndigheter. For studenter gjelder egne regler.

Norske borgere trenger ikke visum for å reise til Moldova ved besøk inntil 90 dager i løpet av en seksmånedersperiode. Pass må framvises ved innreise, og dette må være gyldig i minst tre måneder etter ankomstdato. Reisebilletter og dokumenter for returreise må kunne fremlegges. For opphold utover 90 dager må det søkes om oppholdstillatelse fra immigrasjonsmyndighetene. Nodmenn kan arbeide i Moldova, men det trengs arbeidstillatelse fra arbeidsdepartementet.

Personer som skal flytte til Romania, Bulgaria eller Moldova oppfordres også til å registrere seg på reiseregistrering.no og via registreringsskjemaet.

 


Bookmark and Share