The Norwegian embassy in Sofia is closed. The Norwegian embassy in Bucharest is now representing Norway in Bulgaria.

Les mer

Familier hvor én av foreldrene er rumensk statsborger må ha med spesiell dokumentasjon dersom én av foreldrene reiser alene til eller fra Romania med barn. Grensemyndighetene i Romania krever et dokument, stemplet av en notarius publicus og påført et apostillestempel med følgende informasjon fra forelderen som ikke er med på reisen: [Ditt navn] erklærer at din ektefelle [ektefelles fulle navn,...

Les mer

Please note the following changes in the opening hours during Easter: Wednesday April 1: Opening hours from 09.00 to 12.45. Thursday April 2 (Maundy Thursday): The Embassy will be closed. Friday April 3 (Long Friday): The Embassy will be closed. Monday April 6 (Easter Monday): The Embassy will be closed. Vi gjør oppmerksom på at ambassaden har endrede åpningstider i forbindelse

Les mer

Globalskolen gir undervisning i norsk, samfunnsfag og KRLE til barn som går på lokale eller internasjonale skoler i utlandet. Undervisningen bygger på norsk læreplan for grunnskolen, Kunnskapsløftet. All undervisning skjer over Internett. Tilbudet er godkjent og delfinansiert av Utdanningsdirektoratet i Norge. I høstsemesteret får Globalskolen betalt for inntil 1400 elever. Tidlig påmelding er...

Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Les mer

I Norge er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 mandag 14. september . Velgere som ikke er i Norge på valgdagen den 14. september, kan forhåndsstemme i utlandet fra 1. juli til og med 4. september (for å være sikre på at stemmen når frem i tide til å bli registrert). Dette gjelder både for velgere som er bosatt i utlandet, og velgere som oppholder seg midlertidig i utlande...

Les mer

Regler om tap av norsk statsborgerskap

Les mer

Fra 1. november åpner Akershus fylkeskommune for søknader til den nye oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Fylkeskommunen har etablert en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som har vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep mens de var i institusjon eller fosterhjem i perioden fra og med 1980 til og med 2003. Ordningen gjelder for personer som ble plassert av det...

Les mer

Norske studenter som søker seg til ”Medical School at University of Constanta” bør være oppmerksomme på at norske og svenske studenter har blitt lurt til å betale avgifter via en falsk hjemmeside.

Les mer