Økonomi og næringsliv

Photo: Kord AS.

Regjeringen har lansert en handlingsplan for næringsliv og menneskerettigheter. Handlingsplanen skal gjøre det enklere for norske bedrifter å ta i bruk FNs veiledende prinsipper og presenterer tiltak for hvordan norske myndigheter skal følge opp prinsippene. Les mer

Det er et godt bilateralt forhold mellom Romania og Norge og forholdet har blitt styrket gjennom EØS-midlene. Under EØS-midlene 2009-2014 er Romania nest største mottager av midler etter Polen, med ca 306 millioner Euro. De viktigste områdene er miljø og klimaendringer – herunder grønn industri, helse, justis, forskning, kulturarv, utsatte sosiale grupper samt NGO-sektoren. Norge er ett av de f... Les mer

The Romanian Market  -  Key facts Largest market in South Eastern Europe and the 7 th largest in the EU with a 19,5 mill. population NATO and EU membership Currency: 1 EUR is 4,38 RON (Romanian leu) as per January 15 2013 Affiliation to international organizations: United Nations, Council of Europe, World Trade Organization, OSCE; free trade agreements with EU, EFTA etc. Legal framework. Les mer